TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBike

InfoShip

Powołanie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną
ULC - Opublikowano: 12.02.2008 17:32:11
Powołanie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

ULC przesłał do konsultacji społecznych rozporządzenie w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenia Powietrzną. W regulacji tej zostały określone zadania jakie powinien realizować Komitet w świetle obowiązków nałożonych na Państwa Członkowskie, w tym Polskę, w zakresie strategicznego zarządzania przestrzenią powietrzną.

Zdecydowana większość z wymienionych w rozporządzeniu zadań, powierzona została, na mocy stosownych aktów prawnych, Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Pozostałe, istotne strategicznie zadania, powierzono w projekcie rozporządzenia Komitetowi Zarządzania Przestrzenią Powietrzną. W ten sposób w pełni zapewniona będzie realizacja wszystkich zadań nałożonych na nasze państwo przez Unię Europejską w zakresie zarządzania polską przestrzenią powietrzną.

W skład Komitetu, określonego w projekcie, wchodzą reprezentanci centralnych organów administracji rządowej i upoważnionych instytucji wykonujących zadania w zakresie zarządzania lotnictwem cywilnym i państwowym oraz ci przedstawiciele cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej, którzy zostaną zaproszeni do udziału w pracach Komitetu przez jego przewodniczącego

Rozporządzenie swoim zakresem będzie obejmowało następujące podmioty: Ministra właściwego do spraw transportu, Ministra Obrony Narodowej, Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej oraz podmioty sektora lotnictwa cywilnego.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie wiązało się ze zwiększeniem w 2008 r. limitu wydatków ULC. Dodatkowe wydatki ULC związane z organizacją pracy KZPP, w tym kosztami wynagrodzeń ekspertów oraz publikacjami materiałów zostaną sfinansowane w ramach posiadanego limitu wydatkó

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, implementuje bowiem postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2150/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające wspólne zasady elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej, nie podlega jednak notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia powinno nastąpić najpóźniej z dniem 1 kwietnia 2008 r. Z tym dniem traci bowiem moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania, na mocy którego aktualnie funkcjonuje ten Komitet.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na

Sprawdź też:
ULC
Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną
UE

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....